V vsakem kolektivu je treba skrbeti za motiviranje zaposlenih, saj lahko le to vodi k delovni uspešnosti in dobremu sodelovanju, kjer se vsi trudijo za isti cilj. Pri tem je treba misliti na motiviranje zaposlenih na vseh nivojih – tako za vodstveni kader kot za administrativni in upravni, še posebej pa ne gre zanemariti tistih, ki so v organigramu najbolj na dnu, na primer običajnih proizvodnih delavcev. Kadar je motivacija zaposlenih visoka, je podjetje že na pol poti do uspeha.

Kdaj vemo, da so zaposleni primerno motivirani? Takrat, kadar hodijo na delo z veseljem. To pomeni, da je produktivnost visoka, prav tako pa ni veliko odsotnosti zaradi bolniškega staleža. Podjetje je prav tako »varno« pred odtekanjem poslovnih informacij, ima visok ugled in ni podvrženo neprijetnim govoricam.

Najboljša motivacija zaposlenih

Časi, ko smo delali za obče dobro skupnosti in za to marsikaj žrtvovali, so minili. Danes hodijo ljudje v službo ali zaradi želje po kariernem uspehu, ki prinese zadovoljstvo in ugled v družbi, ali pa dejansko zaradi zaslužka, ki omogoča dobro življenje.

Nagrajevanje zaposlenih

Dobro življenje ni le preživetje – in ena najboljših motivacij, zlasti za nižje range zaposlenih, je tako gotovo lahko nagrada ali dodatek k plači za delovno uspešnost. Če ljudje vedo, da delajo za lastno korist in bodo »imeli kaj od tega«, zagotovo delajo raje in bolj zagnano. Tako finančna nagrada kot izkaz hvaležnosti in priznanje za dobro opravljeno delo, s katerim ljudem pokažemo, da jih cenimo, prinesejo izredno veliko.

Drugi načini motiviranja

Med motiviranje zaposlenih pa seveda spadajo še marsikateri drugi ukrepi. Pomembno je napredovanje ter različni bonusi, ki pomagajo, da je podjetje do zaposlenih prijazno. Službeni izleti, razna izobraževanja, letovanja v počitniških kapacitetah podjetja in podobno – vse to lahko pripomore k temu, da se zaposleni počutijo podjetju pripadne in da radi prihajajo v službo ter dobro opravljajo svoje delo.

Avtor

Dobrodošli na spletnem portalu Alianta.si, na katerem boste našli številne nasvete, novosti in koristne informacije s področja posla, financ in podjetništva. Naj bo vaša podjetniška pot uspešna in polna zanimivih izzivov.

Komentiranje ni mogoče.